Velkommen med på turen:

Billetter kjøpes gjennom Bymuseet i Bergen: www.bymuseet.no